Курсове по математика – 12 клас

Подготвителни курсове по математика за следване в университети в Германия и Австрия

Защо да се запишете при нас на курс по математика за следване в немски университет?

Защото ние знаем какво ще спомогне за Вашия успех!


kandidatstvane-germania-avstria-anglia

“Зенира“ организира  курсове по математика за учениците, които ще продължат обучението си в Германия, Австрия или Англия.

Предстои ти кандидатстване примерно в Германия? Предстои ти трудна, напрегната и решаваща за твоето бъдещо образование година?

Ние знаем, че в Германия няма кандидат-студентски изпити. Питате ли се защо това е така? Нали отивате да учите там заради по-добро образование? Нима там няма подбор на входа на висшите училища?

Отговорът е следният: завършилите гимназия  в Германия имат стабилна подготовка по математика. Матурата по математика, която са държали немските ученици при завършването си, е много по-трудна от матурата по математика у нас.

През първата година на обучението си като студент в Германия, материалът, който ще ти преподават, продължава оттам, където е завършило обучението на немските гимназисти. Това ниво е различно от нивото, което имаш ти – българският зрелостник.

Причината не е в теб! Има разлика между учебните програми и съответно броя часове, отделени за решаване на задачи.

Какво казват настоящи студенти

Здравейте, името ми е Симона Александрова и следвам в ТУ, Виена, профил техническа математика, подспециалност: Финансова и застрахователна математика. Първата трудност, която срещнах в университета бе, че към всяка задача е необходимо доказателство, за разлика от училище, където от нас са изисквали решение, изразяващо се в пресмятане.

Simona

Симона Александрова
Финансова и застрахователна математика

Виена, Австрия

Казвам се Даниел Михайлов и следвам молекулярна и клетъчна биохимия в университетът в Оксфорд. Записвайки биохимия мислех, че повече няма да трябва да изпилзвам математика, но тя се оказва неизменна част от всяка наука. Като се започне от графики на функции и се стигне до дифернциални уравнения. Например, за да се опише растежът на бактерии, термоядреният разпад на радиоактивни елементи и утаяването и седиментация на разтвори са необходими дифернциални уравнения. В много от биофизичните техники са необходими знания по диференциране и интегриране като пример за такава техника е изотермалната калориметрична титрация, която дава информация за взаимодействията между две молекули. Също така се изискват и познания в сферите на комлексните числа и векторите при идентификацията на структурата на даден протеин.

Daniel

Даниел Михайлов
Молекулярна и клетъчна биохимия

Оксфорд, Англия

Казвам се Никола Капралов и следвам в Грац, Австрия. Специалността ми е молекулярна биология. Предполагах, че ще уча математика, но не очаквах да е нещо особено, все пак съм записал биология. Оказа се, че природните науки са тясно свързани с математиката. В биологията използвах логаритми, както и специални формули за изчисляване на различни стойности свързани с бактериалните култури. По химия и по физика ми се наложи да използвам интеграли и диференциали, да представям резултати от изследвания графично, чрез помощта на различни функции, които в България не спадат към учебния материал. Макар че, тези задачи бяха обяснени в лекциите по математика, щях да бъда много по – спокоен ако бях изградил стабилна основа в България.

Nikola

Никола Капралов
Молекулярна биология

Грац, Австрия


Курс по математика – Начало 17 Ноември 2018

Подходящо за: IT; медицина, икономически и инженерни специалности, маркетинг; архитектура, строителство, дизайн

Предлаганият от нас курс ще ти помогне да научиш това, което твоите бъдещи състуденти вече знаят и по този начин ще ти даде равен старт с тях. Обучението е разделено на модули, които обхващат различни типове задачи от следните области, включени в немската матура: АНАЛИЗ, ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА, АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ.

Разделянето на материала в отделни модули предоставя възможност за гъвкаво обучение. За кандидат-студентите, избрали инженерна, икономическа или архитектурна специалност, математиката е база за много от изучаваните предмети и затова е препоръчително да вземат и трите модула.

Ако избраната от теб програма е в друга сфера, можеш да избереш само модула, който ще ти е най-полезен. За бъдещите лекари, биолози и химици например ще е от голяма полза да се запознаят в детайли с изследването на различни функции (анализ) и с множествата и вероятностите (статистика).

На бъдещите дизайнери, за работещите с CAD продукти за проектиране, модулът АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ би помогнал съществено.

Първи модул (Анализ)

Подходящ за кандидат – студенти със специалност: финанси, икономически специалности, физика, инженерни специалности, IT.

Втори модул (Вероятности и статистика)

Подходящ за кандидат – студенти със специалност: медицина, биология, хуманитарни науки, маркетинг.

Трети модул (Аналитична геометрия)

Подходящ за кандидат – студенти със специалност: архитектура, строителство на сгради и съоръжения, дизайн.

Ева Димитрова

Старши учител по математика с 25 годишен опит


eva-dimitrova-uchitel-matematika

Казвам се Ева Димитрова и съм старши учител по математика с 25 годишен опит в областта.

Любовта към математиката и разбирането на тази наука ме е насочвала към всичко, което съм учила , уча, ще продължавам да уча и работя.

Поради тази причина мога да кажа, че математиката е в основата на технически науки, финанси, маркетинг, мениджмънт, счетоводство и всички природни науки.

Виждате, че вярвам в математиката.

Аз мога да ви помогна да я разберете, за да я обикнете истински.

Място на провеждане на курса по математика

Дати и такси по математика

Начало 17 Ноември 2018

270лв / 24 уч. ч.

Първи модул
Анализ
От 17.11.2018 до 26.01.2019г.
3 уч. ч./ ден седмично

Функция, основни понятия, обратна функция

Граница и непрекъснатост на функция

Производна на функция и диференциал

Монотонност на функция

Екстремум на функция

Изпъкналост и вдлъбнатост на функция. Инфлексни точки

Асимтоти

Графика на функция

Изследване на показателна, логаритмична и др функции

Основни интеграли и примитивни функция

170лв / 15 уч. ч.

Втори модул
Вероятности и статистика
От 09.02.2019г. до 09.03.2019г.
3 уч. ч./ ден седмично

Множества – операции и свойства

Логически операции

Релации и изображения

Елементи от комбинаториката

Случайни събития и действия с тях

Вероятност на случайно събитие

Условна вероятност

Пълна вероятност

200лв / 18 уч. ч.

Трети модул
Аналитична геометрия
От 16.03.2019г. до 27.04.2019г.
3 уч. ч./ ден седмично

Координатна геометрия

Повърхнини – уравнения и графики

Векторна база в протранството

Запишете се като ни изпратите имейл

Имате въпроси? Обадете ни се